let's go fight the night with light

Steyr

Steyr je rakouské statutární město ve spolkové zemi Horní Rakousy při hranici s Dolními Rakousy. Roku 980 byl na strategickém místě soutoku řek Enns a Steyr, v nadmořské výšce 310 m a 39 km jižně od Lince založen hrad. Poslední přestavbou roku 1727 dostal zámek Lamberg barokní podobu, která mu zůstala dodnes.

Adventní sobotu 13. prosince bylo nám trávit v hornorakouském městu Steyr, jehož středověké historické jádro dodávalo vánoční náladě nový, tajemný rozměr.

Víc než 600 let starý gotický Bummerlhaus je výraznou dominantou uprostřed náměstí.

Jste zde

Domů
Facebook icon
Google icon
Yahoo! icon

Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
YouTube icon

All the materials you can see on jarintrn.cz are originals (including banners) and it is strictly prohibited to use or copy it without asking me first.
If you got any questions, feel free to ask me at copyright$jarintrn.cz.

Jarintrn.cz © 2008 - 2017