let's go fight the night with light

Lednice - Hradišťan na IceWine du Monde

Poslední prázdninový víken probíhal v areálu lednického zámku už třetí ročník mezinárodní soutěže ledových vín, IceWine du Monde. Doprovodný program sliboval ochutnávku vín, domácí bramboráky, soutěže o ceny a open air festival. Druhý den festivalu doprovodily soutěž svou hudební produkcí rock-cimbálová kapela Medicimbal a Hradišťan.

V útrpném mezičase proběhlo i nedobře nazvučené pásmo písní z muzikálu Děti ráje. Osobně patřím k těm, kteří jsou rádi, že už jsou dnes i rádia, ze kterých na vás nevyskočí "hity" Michala Davida, ovšem po nuceném vyslechnutí několika fláků v podání hlavních hvězd muziálu, jsem si, chtě nechtě, musel přiznat, že když už ty zbytečnosti slyšet, tak rozhodně raději autorovými ústy.

Zato Hradišťan, to byla úplně jiná úroveň. Pánové a dáma mají už něco za sebou a předvedli tradičně naprosto perfektní vystoupení, které vhánělo slzy dojetí do očí. V úctě se klaním až k zemi práci kapelníka a neskutečně milého člověka, pana Jiřího Pavlicy. Hradišťan byl důvodem naší cesty do Lednice a jsem rád, že tomu tak bylo.


Krátký popis léta

Modlitba za vodu

Sonet o lásce a modrém portugalu
Požáry ze čtyř stran hoří léto
Omamně kvetou akátové háje
zelená duše vína doutná na vinicích
krvácí vlčí máky v obilí
Přichází tma
a po stříbrném mostě kráčí luna
Svět je jak chleba vytažený z pece
a noc ujídá
Vlaštovky hbité rovnou nití
studánky k nebi přišívají
rovný je den a slunce svítí
na rovné léto v rovném kraji
Ubývá míst kam chodívala pro vodu
starodávná milá
kde laně tišily žízeň kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou
aby se napili z dlaní

Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda má rozpuštěné vlasy
chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd

A přiveďte k té vodě koníčka
přiveďte koně vraného jak tma
voda je smutná
voda má
voda má rozcuchané vlasy
a kdo se na samé dno potopí
kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek

Voda je zarmoucená vdova
voda má
voda má popelem posypané vlasy
voda si na nás stýská

A přece láska jako modrá skalice
ta krásná dřina k uzoufání
nás zachránila Dozrál vinohrad
pod tíhou hroznů čas se sklání

Zas konec léta Zas je blízko k vínu
a čistý vítr zpívá o podzimu
tak jako tenkrát dávno kdysi

Ať život sklání se či nesklání
dny lásky jsou jak sklepy ve stráni
lisovny s dubovými lisy

Jste zde

Domů
Facebook icon
Google icon
Yahoo! icon

Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
YouTube icon

All the materials you can see on jarintrn.cz are originals (including banners) and it is strictly prohibited to use or copy it without asking me first.
If you got any questions, feel free to ask me at copyright$jarintrn.cz.

Jarintrn.cz © 2008 - 2017